Regulamin
Regulamin

REGULAMIN ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIA PODCZAS ZAJĘĆ Z JAZDY KONNEJ Z UDZIAŁEM KONI
W STAJNI MORGAN W BALCZEWIE I PROWADZĄCY

Zajęcia z jazdy konnej prowadzi instruktor z odpowiednimi uprawnieniami.
Konie do jazdy przydziela zawsze instruktor prowadzący zajęcia.
Instruktor ocenia umiejętności jeździeckie jeźdźca i na tej podstawie dobiera dla niego odpowiedniego konia oraz podejmuje decyzję odnośnie rodzaju jazdy (jazda na kole, jazda samodzielna na placu, wyjazd w teren).

Dopuszcza się możliwość prowadzenia koni i zajęć na kole (lonża) przez przeszkolonych asystentów instruktora , którzy ukończyli 15lat pod nadzorem instruktora i na jego odpowiedzialność.

II TERMINY

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Zapisy na konkretny termin przyjmuje prowadzący osobiście lub telefonicznie. Zmiana umówionego terminu jest możliwa najpóźniej na jeden dzień przed umówionym terminem. Lekcje nauki jazdy konnej nieodwołane w terminie podlegają opłacie jak za jazdy wykorzystane. Odwołać jazdę można pod nr tel 603527331.
Na umówioną lekcję należy przybyć z 30 minutowym wyprzedzeniem , w celu dopasowania sprzętu do jazdy oraz przygotowania konia (czyszczenie siodłanie).
Czas jazdy naliczany jest od zaplanowanej godziny jazdy. Jeżeli jeździec się spóźni, jeździ określoną liczbę minut do końca zaplanowanej jazdy.

III OBOWIĄZKI STAJNI MORGAN

STAJNIA MORGAN ZAPEWNIA UCZESTNIKOM ZAJĘĆ:
Odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne,podstawowy sprzęt jeździecki siodło ogłowie, toczek jako ochronę głowy.
Miejsce -2 place przygotowane do nauki jazdy konnej wraz ze sprzętem treningowym
Opiekę instruktorską

IV UBIÓR

Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy ubiór zgodny z wymogami bezpieczeństwa toczek lub kask chroniący głowę, buty o gładkiej podeszwie, długie spodnie chroniące nogi przed otarciami (najlepiej spodnie do jazdy bryczesy).
Dla dzieci i młodzieży wskazane są kamizelki ochronne. Dzieci i młodzież nie powinny wyjeżdżać w teren bez kamizelek ochronnych. Bez wymienionych akcesoriów nie wolno wsiadać na konia! Wskazane posiadać rękawiczki i palcat.

V UCZESTNICY

W zajęciach z jazdy konnej mogą uczestniczyć dzieci od 7 lat, młodzież i dorośli pod warunkiem, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej.

Dzieci poniżej 7 roku życia mogą uczestniczyć w oprowadzankach na kucyku i lekcjach nauki jazdy na lonży/kole.

VI REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW W TRAKCIE REALIZACJI ZAJEĆ

Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia, wobec czego należy przyjechać do stajni około pół godziny przed rozpoczęciem umówionej jazdy. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, ewentualnie ochraniaczy, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca.
Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności.
Po zakończeniu jazdy, jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym jeździł, stosując się do zaleceń prowadzącego, może to oznaczać przekazanie konia innej osobie, lub odprowadzenie konia do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, wypięcia czapraka, odłożenie używanego sprzętu na miejsce, zadbanie o czystość konia oraz kopyt.
W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie polecenia instruktora i zachowywać się tak aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie innych jeźdźców , koni oraz innych osób przebywających na placu do jazdy.
Uczestnik jazdy lub jego prawny opiekun jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przekazywanych poleceń prowadzącego. Do szkód zalicza się kontuzje uczestników, kontuzje konia, uszkodzenie sprzętu.
W czasie jazdy nie należy prowadzić rozmów towarzyskich, jeśli polecenie instruktora jest niejasne należy poprosić o wyjaśnienie.
Na terenie stajni obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, w pomieszczeniach stajennych i w bezpośrednim kontakcie z końmi. Nie wolno jeździć pod wpływem alkoholu.
Nie wolno biegać, krzyczeć przy koniach oraz robić gwałtownych ruchów płosząc konie. Przebywając na koniach należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym oraz do końca nieprzewidywalnym.
Za zaginione przedmioty, kradzieże na terenie ośrodka nie odpowiadamy.
Sprzęt do jazdy konnej tj ogłowia, toczki, siodła itp. nie należące do Stajni Morgan zostawiasz na własną odpowiedzialność.
Bez zezwolenia instruktora i osób do tego wyznaczonych nie wolno zbliżać się do koni, wchodzić na ujeżdżalnię, pastwiska i na wybiegi dla koni.
Na terenie ośrodka mogą przebywać psy, tylko i wyłącznie na uwięzi !

VIII ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, PODSTAWOWE ZASADY JEŹDZIECKIE

BEZPIECZEŃSTWO JEŹDŹCA:
Dzieci i młodzież w stajni mogą przebywać tylko i wyłącznie pod opieką i nadzorem instruktora lub wyznaczonego asystenta instruktora.
Nie podchodzić do konia od tyłu, bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi. Prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie, trzymając jedną ręką wodze, uwiąż lub lonżę, końcówkę w drugiej ręce.
Przy wyprowadzaniu ze stajni większej ilości koni, należy w czasie prowadzenia zachować od poprzednika odstęp co najmniej 2 m, nie naprowadzać na ogony. Taką samą odległość zachowujemy podczas postoju.
Nie dopuszczać aby podczas postoju konie się obwąchiwały czy podgryzały.
Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt, zawsze czynić to od przodu, nie od tyłu. Przy pielęgnacji koni nie należy przy nich kucać. Uważać aby koń nie nadepnął na stopę, zawsze należy zachowywać bezpieczną odległość.
Dosiadać konia i zsiadać w sposób zalecany przez instruktora.
Podczas jazdy w zastępie nie najeżdżać na konia poprzednika,przy wyprzedzaniu zachować odstęp 1,5 m i taką samą odległość zachować przy mijaniu.

7.Podczas jazdy w terenie nie wolno wyprzedzać instruktora. Jazda parami jest dozwolona tylko na polecenie instruktora.
Za porządek na ujeżdżalni odpowiada instruktor a pod jego nieobecność jeździec o najdłuższym stażu w stajni lub osoba wyznaczona przez instruktora.
Na ujeżdżalni mijamy się lewymi ramionami.
Ubezpieczenie Stajnia Morgan w Balczewie zapewnia podstawowe grupowe ubezpieczenie NNW. Dodatkowe-poszerzone ubezpieczenia jeździeckie można wykupić w firmie Polish Prestige ( www.pp1.pl )

ZASADY UŻYTKOWANIA KONIA:

Do pracy może być użyty tylko koń zdrowy.
Przed osiodłaniem należy dokładnie wyczyścić konia, sprawdzić grzbiet i kłąb konia a także miejsce gdzie leży popręg,aby nie było sklejek, zabrudzeń i otarć. Kopystką dokładnie wyczyścić kopyta.
Sprawdzić dokładnie osiodłanego konia, dopasowanie ogłowia i siodła.
Nie pozwalać koniowi schylać głowy do ziemi gdy popręg jest podpięty (może nastąpić uraz mięśnia okolicy mostka tzw. zapoprężenie).
Zabrania się przywiązywać konia za wodze, jeśli koń jest osiodłany i okiełznany założyć kantar przez szyje i dopiero za kantar przypiąć uwiązem.
Nie jeździć kłusem ani galopem po drogach utwardzonych.
Nie lekceważyć najmniejszych nawet objawów chorobowych konia. Zgłaszać instruktorowi.
W stajni panuje bezwzględny zakaz dokarmiania koni.
Nie bić konia.

IX CENY JAZD

Ceny jazd oraz zakres usług podane są w aktualnym cenniku.
Karnety na jazdy konne muszą być wykorzystane przez 6 miesięcy od daty zakupu. Karnety są bezzwrotne.
Płatności za jazdy dokonać należy zawsze z góry bezpośrednio u instruktora.
Cena jazdy konnej obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i podstawowe ubezpieczenie uczestników jazd od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Każda osoba umawiająca się na jazdę oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Stajni Morgan i w pełni go respektuje Zasady te zostały opracowane, aby zadbać o bezpieczeństwo jeźdźców i koni.

Życzymy miłej jazdy

Stajnia MORGAN

Skargi, pochwały, sugestie, ciekawe pomysły proszę zgłaszać do właściciela stajni Zbigniewa Bębnisty tel. 601665005 info@balczewo.pl